Aktualizowanie bieżących ustawień czasowych

Można wyregulować aktualny czas.Aby uzyskać więcej informacji na temat programowania aktualnej daty i godziny, patrz "Aktualna data i czas."
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Właściwości] → [Zegar/Oszczędzanie Energii] → [Regulacja Czasu].
3.
Naciśnij na [-] lub [+], aby wyregulować aktualny czas → i naciśnij na [OK].
UWAGA
Nawet po przestawieniu czasu z 23:59 na 00:00, data nie zostanie zmieniona.
52XY-06X