Sprawdzanie transmisji I-faksu

Można sprawdzić, czy I-faks został odebrany przez serwer POP.Odbieranie rozpoczyna się, jeżeli I-faks został odebrany przez serwer POP.
WAŻNE
Podczas korzystania z funkcji Zdalnego faksu, dokument przekazywany przez serwer jest odbierany przez urządzenie jako I-faks.
UWAGA
Aby korzystać z [Sprawdz. RX Zad. I-Faksu], włącz <POP> w [Ustawienia Połączeń], aby umożliwić odbieranie przez POP.(Patrz "Wspólne ustawienia połączeń e-mail/I-faks.")
Można automatycznie odbierać I-faksy bez konieczności naciśnięcia na Sprawdź RX I-faksu w poniższych przypadkach (Patrz "Wspólne ustawienia połączeń e-mail/I-faks."):
Dla <Interwał POP> w [Ustawienia Połączeń] ustawiono wartość inną, niż "0".
I-faksy są odbierane przez SMTP bez konieczności przechodzenia przez serwer.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij na [Zadanie] → [Status Zadania] → wybierz [Przekazanie] z rozwijalnej listy → naciśnij na [Sprawdz. RX Zad. I-Faksu].
Odbieranie rozpoczyna się, jeżeli I-faks został odebrany przez serwer POP.
UWAGA
Jeżeli naciśniesz na [Zadanie] → [Rejestr zadania] → wybierz [Odbiór] z rozwijalnej listy, [Sprawdz. RX Zad. I-Faksu] również zostanie wyświetlone.
3.
Naciśnij na [Zamknij].
52XY-1FK