Förhandsgranska en fil

Du kan förhandsgranska filer lagrade i en brevlåda.
1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Visa bild].
Obs!
Om du väljer flera filer, visas endast innehållet i de valda (framhävda) filerna.
3.
Tryck på [OK].
52YS-170