Återkalla/ta bort favoritinställningar

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskrinställningar].
4.
Tryck på [Favoritinst.].
5.
Välj önskad knapp.
Återkalla favoritinställningar:
Ta bort favoritinställningar:
Återkalla favoritinställningar:
Tryck på [OK].
Tryck på [Ja].
Obs!
Du kan ändra de återkallade inställningarna.
Ta bort favoritinställningar:
Tryck på [Radera].
Tryck på [Ja].
Obs!
Namnet på knappen tas inte bort. För att ändra namnet på en knapp, trycker du på [Ändra namn].
Tryck på [Avbryt].
52YS-17K