Gutter

I det här läget kan du skriva ut med hela bilden förflyttad ett angivet avstånd åt vänster, höger, uppåt eller nedåt för att infoga en fästmarginal på utskrifterna. Använd det här läget för att göra utskrifter som är klara att sättas in i pärmar.
Med Vänstermarginal
Med Högermarginal
Med Toppmarginal
Med Bottenmarginal
VIKTIGT!
Det här läget kan endast användas för utskrift av en fil som är lagrad i en brevlåda.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskrinställningar].
4.
Tryck på [Fästmarginal] → [Alternativ].
Om du vill byta papperskälla, se "Pappersval."
5.
Välj fästmarginalens position.
6.
Tryck på [Framsida] eller [Baksida] → tryck på [-] eller [+] för att ange fästmarginalsbredd → tryck på [OK].
Tryck på [-] eller [+] för att ange fästmarginalsbredd.
Obs!
Om du använder läget Fästmarginal och 2-sidig utskrift tillsammans och skriver ut en fil som redan har en fästmarginal, anger du Fästmarginal bara för baksidan.
Om du använder lägena Fästmarginal och 2-sidig utskrift tillsammans och skriver ut en fil som inte har en fästmarginal, anger du Fästmarginal för både fram- och baksidan.
Om du anger ett annat värde än 0 kan du växla mellan positiv och negativ fästmarginalbredd genom att trycka på [±].
Exempel:
(+)10 → [±] → -10
-50 → [±] → (+)50
7.
Tryck på [Stäng].
52YS-185