Skriva ut filer med flera sidor på en sida (N på 1)

Med det här läget kan du automatiskt förminska flera sidor så att de ryms på en enda sida vid utskrift av en PDF-fil. Du kan förminska 2, 4, 6, 8, 9 eller 16 sidor så att de ryms på en enda sida.
VIKTIGT!
Det här läget är endast tillgängligt för utskrift av filer som är lagrade i minnesenheten.
Du kan endast använda detta läge när du skriver ut PDF-filer.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Minnesenhet].
2.
Välj önskad minnesenhet → välj katalog där filen som du vill skriva ut är lagrad.
3.
Välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
4.
Tryck på [N på 1] → [Alternativ].
Om du vill byta papperskälla, se "Pappersval."
5.
Välj typ av N på 1.
För att välja layoutordning, trycker du på [Ange detaljer]. Välj layoutordning → tryck på [OK].
Om du inte ändrar inställningarna genom att trycka på [Ange detaljer] används följande layoutordning:
2 på 1:
Vänster → Höger
Alla andra alternativ förutom 2 på 1:
Övre vänster → övre höger → undre vänster → undre höger
Du kan trycka på [2-sidig utskrift] för att ange inställningar för dubbelsidig utskrift.
Om du vill ändra pappersformat, tryck på [Ändra] för <Pappersformat> → välj pappersformat → tryck på [OK].
Obs!
Maskinen väljer zoomförhållandet automatiskt beroende på valt pappersformat.
6.
Tryck på [Stäng] → [OK].
52YS-18L