Skriva ut med raster

Du kan välja utskriftsarbetssättet för raster för att matcha filen du vill skriva ut.
Upplösning
Toning
Felspridning
Som ett exempel förklaras i det här avsnittet hur du skriver ut JPEG- och TIFF-filer.
VIKTIGT!
Det här läget är endast tillgängligt för utskrift av filer som är lagrade i minnesenheten.
Du kan endast använda det här läget vid utskrift av JPEG-, TIFF- och PDF-filer.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Minnesenhet].
2.
Välj önskad minnesenhet → välj katalog där filen som du vill skriva ut är lagrad.
3.
Välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
Om du anger en PDF-fil går du vidare till steg 5.
4.
Välj papperskällan → tryck på [OK].
5.
Tryck på [Rastrering] → [Alternativ].
Om du vill byta papperskälla, se "Pappersval."
6.
Välj det rasterarbetssätt du vill använda för utskrift → tryck på [OK] → [Stäng].
Du kan välja läget för utskrift med halvtonsraster för att optimera <Text>, <Grafik> eller <Bild> vid utskrift av PDF-filer.
Om du vill skriva ut JPEG eller TIFF-filer kan du välja arbetssätt för rasterutskrift för att optimera bilder.
[Upplösning]:
Du kan skriva ut filer med konturerna hos textdata och andra fina linjer tydligt återgivna. Det här arbetssättet är optimalt för utskrift av data som innehåller mycket text eller fina linjer.
[Toning]:
Med det här arbetssättet kan du skriva ut med ännu finare detaljer än med arbetssättet Upplösning. Du kan dock uppleva en liten försämring i integriteten hos bildens kvalitet. Du kan justera den här inställningen för att skriva ut skuggor och diagram jämnt med hjälp av toning.
[Felspridning]:
Detta läge är optimalt för att skriva ut text eller mycket fina linjer och för att skriva ut konturer i CAD-data.
Obs!
Om du använder läget [Felspridning] kan stabiliteten hos en fast toner (bildkvaliteten) minska.
52YS-18H