Skriv ut på flik

Om du laddar flikpapper i papperskällakan, POD Deck Lite-C eller Multi-drawer Paper Deck-C du kan skriva ut på flikarna med läget Skriv ut på flik.
* Flikpapper
Du måste ange hur mycket bilden på originalet ska skiftas så att bilden skrivs ut på flikarna.
* Förflyttad yta
VIKTIGT!
Det här läget kan endast användas för utskrift av en fil som är lagrad i en brevlåda.
Endast original med A4-format kan användas tillsammans med läget Skriv ut på flik.
Obs!
För att ladda flikpapper i papperslådan krävs Tab Feeding Attachment-F.

1.
Tryck på → [Åtkomst lagr. filer] → [Brevlåda].
2.
Välj önskad brevlåda → välj önskad fil → tryck på [Utskrift].
3.
Tryck på [Ändra utskrinställningar].
4.
Tryck på [Skriv ut på flik] → [Alternativ].
5.
Tryck på [Ändra] → välj den papperskälla som innehåller flikpapper → tryck på [OK].
6.
Ställ in utskriftsskiftningsbredden (0 mm till 25 mm) genom att trycka på [-] eller [+] → tryck på [OK].
Obs!
Kontrollera att antalet flikar som visas på pekskärmen är detsamma som antalet flikar på det flikpapper som har fyllts på i papperskällan.
7.
Tryck på [Stäng].

Obs!
För anvisningar om hur du laddar flikpapper i lådan, POD Deck Lite-C eller Multi-drawer Paper Deck-C, se "Maintenance."
För information om hur du laddar flikpapper i papperslådan, se "Loading Tab Paper."
Om du matar flikpapper från en papperslåda, POD Deck Lite-C eller Multi-drawer Paper Deck-C, måste du registrera papperstypen i papperskällan som flikpapper i förväg. (Se "Registrera pappersformat och -typ för en papperskälla.")
Kontrollera att flikarnas placering är korrekt när du skriver ut på flikpapper.
Om [Tvingad utmatning av obearbetat flikpapper] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering) har satts till "På", tvingas det extra antal flikpappersark som inte krävdes för jobbet ut ur maskinen.
Exempel: Om antalet flikar är inställt på 5 och maskinen uppskattar att sju ark med flikpapper behövs för utskriftsjobbet, då måste du förbereda två uppsättningar flikpapper som var och en innehåller fem flikar (10 totalt). Om maskinen bara använder sju flikpappersark blir det därför kvar tre flikpappersark.
Områden på bilder som skiftas utanför flikpapperet kan inte skrivas ut på papperet, vilket kan innebära att efterföljande utskrifter kan få svarta streck eller se smutsiga ut.
* Förflyttad yta
52YS-18E