Andra praktiska funktioner

I det här avsnittet beskrivs andra användbara funktioner i maskinen.

Auto lådbyte

Om papperet i en papperslåda tar slut under utskrift, söker maskinen automatiskt efter en annan papperslåda med samma pappersformat och börjar mata papper från den papperslådan i stället.

Automatisk återställning

Om maskinen är inaktiv en viss tid efter att det senaste utskriftsjobbet eller tangentåtgärden utfördes, avbryts jobbinställningarna och pekskärmen återgår automatiskt till den skärm som angetts i [Standarddisplay efter start/återställning].

Visa antal kopior/status för pågående jobb

Om du sätter [Antal kopior/status för pågående jobb] till På i [Preferenser] (Inställningar/Registrering) visas angivet antal kopior och ungefärlig tid tills det pågående jobbet är klart i längst ned på skärmen.

Påfyllningsindikator

Påfyllningsindikatorn visar mängden återstående papper i varje papperslåda i displaybilden Pappersval, samt i den displaybild som visas när papperet i en papperslåda tar slut under utskrift.
Skärmen Pappersval
*Påfyllningsindikator
Skärm när papperet har tagit slut
*Påfyllningsindikator
Det finns fyra påfyllningsindikatorer (se nedan):
Skärm
Återstående papper
Pappersmagasinet/lådan är full till cirka 50% - 100 %.
Pappersmagasinet/lådan är full till cirka 10% - 25 %.
Pappersmagasinet/lådan är full till mindre än 25%.
Pappersmagasinet/lådan är tomt.

Automatisk riktning

Om du anger det här läget kan maskinen använda information som originalformat och zoomförhållande för att fastställa den lämpligaste riktningen för det angivna pappersformatet. Maskinen roterar sedan automatiskt bilden om det behövs.
Om bilden inte får plats på papperet efter att ha roterats, skrivs den ut utan rotering och med en del av bilden avklippt.

Obs!
Du kan ange vilka papperslådor som ska kunna användas vid automatiskt lådbyte i varje funktion. Standardinställningen är "Av" för Stack Bypass-C och "På" för de andra papperslådorna. (Se "Aktivera automatiskt val av papperslåda.")
Du kan ställa in tiden till automatisk återställning på 0 till 50 sekunder i steg om 10 sekunder och på 1 till 9 minuter i steg om en minut. Standardinställningen är 2 minuter. (Se "Autoåterställning av tid.")
Den ungefärliga tiden visas inte om väntetiden understiger en minut. (Se "Visa antal kopior/väntetid.")
52YS-01X