Säkerhetskopiera/exportera data

Olika data, t.ex. mottagna data, lagrade data, adressbok och inställningar för Inställningar/registrering, sparas på maskinens hårddisk.
Ett fel i hårddisken kan leda till att dessa data går förlorade. Säkerhetskopiera/exportera viktiga data med jämna mellanrum.
Observera att Canon inte kan hållas ansvarigt för skador som orsakas av dataförlust.
Du kan säkerhetskopiera och exportera data på följande sätt:
Säkerhetskopiera/återställ
Importera/exportera allt
Importera/exportera individuellt
Du kan säkerhetskopiera och exportera följande data:
Data du kan säkerhetskopiera/återställa
Du kan säkerhetskopiera data i maskinen och återställa data till maskinen. Säkerhetskopierade data kan endast återställas till samma maskin.
Data
Referenser
Brevlådeinställningar
Inställningar för faxinlåda
Inställningar för minneslåda för mottagning
Filer i brevlåda/faxinlåda/inlåda för minnesmottagning*1
Formulär för Placera bild
*1 Du kan även säkerhetskopiera/återställa data i en annan maskin av samma modell.
Data som du kan importera/exportera allt
Du kan spara/läsa in flera objekt samtidigt. Dessutom kan du utbyta data med den hör maskinen och andra maskiner som har stöd för funktionen Importera/exportera allt.
VIKTIGT!
Du kan eventuellt inte använda funktionen Importera/exportera allt, beroende på mottagarens maskinmodell. För mer information, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
Data
Referenser
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Main Menu Settings
Web Access Settings
Favorite Settings
Address Book
Quick Menu Settings
MEAP Application Setting Information
User Setting Information
Data som du kan importera/exportera individuellt
Du kan spara/läsa in data individuellt. Dessutom kan du utbyta data med den hör maskinen och andra maskiner som inte har stöd för funktionen Importera/exportera allt.
Data
Referenser
Address Lists
Device Settings (Forwarding Settings, Address Book, Send Function Favorite Settings)
Printer Settings
Paper Information
Web Access Favorites
Andra data som du kan importera/exportera
Du kan utbyta data med den hör maskinen och andra maskiner som inte har stöd för funktionen Importera/exportera allt.
Data
Referenser
Snabbmenyinformation
MEAP-relaterade data
Licensfiler till MEAP-program
Data som har sparats i MEAP-program*1
Handböcker för varje MEAP-program
Information om användarverifiering som har registrerats i systemet för verifiering av lokal enhet i SSO-H (Single Sign-On H)
*1 Du kanske kan säkerhetskopiera data som har lagrats med MEAP-program, beroende på program.

Obs!
Genom att använda Sats för kryptering och spegling av hårddiskdata kan du lagra samma data på två hårddiskar som är anslutna till maskinen och synkronisera dem. Men även i detta fall rekommenderar vi att du säkerhetskopierar/exporterar viktiga data med jämna mellanrum, eftersom de kan gå förlorade om ett fel uppstår i båda hårddiskarna.
Lösenord och PIN-kod säkerhetskopieras samtidigt. Däremot kan det hända att vissa lösenord inte säkerhetskopieras, beroende på typ av lösenord.
Om maskinen inte är ansluten till ett nätverk bör du skriva ut och lagra viktig information som t.ex. adressboken på annan plats. (Se "Skriva ut rapporter.")
52YS-004