Korrigering av färgmisspassning

Du kan automatiskt korrigera färgmisspassning som uppträder på utskriften.
VIKTIGT!
Var noga med att utföra den här funktionen i en stabil omgivning (vad gäller temperatur och luftfuktighet). Färgmisspassningen kan bli ostabil beroende på snabba förändringar i omgivningen, speciellt strax efter att luftkonditionering startas, under sommar och vinter.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Misspassning för aut. färgkorrigering].
3.
Tryck på [Start].
52YS-0KJ