Importera/exportera de personliga knapparna/delade knapparna

I det här avsnittet beskrivs hur du exporterar de personliga knapparna/delade knapparna till/från en dator. Om du vill importera/exportera knapparna måste du logga in på maskinen från webbläsaren. Du kan ansluta från portalsidan för fjärrgränssnittet.
VIKTIGT!
Stäng inte av maskinens huvudström medan en personlig knapp-/delad knappfil exporteras/importeras eftersom det kan leda till att maskinen slutar fungera.
Öppna och redigera inte exporterade XML-filer eftersom det kan leda till att maskinen slutar fungera.
Om du vill använda fjärrgränssnittet ställer du in [Fjärrgränssnitt] i [ Hanteringsinställningar] (Inställningar/Registrering) på 'På'. (Se "Fjärrgränssnitt.")
Endast den systemansvarige eller SSO-H-systemadministratören (administratör)/närverksadministratören (nätverksadmin)/enhetsadministratören (enhetsadmin) kan använda sidan Snabbmeny. För information om olika typer av administratörer, se "Administratörsinställningar."
Obs!
Det är administratören som kan exportera och importera Snabbmeny från en dator.

Exportera de personliga knapparna/delade knapparna

I det här avsnittet beskrivs hur du exporterar de personliga knapparna/delade knapparna via en webbläsare. De exporterade personliga knapparna/delade knapparna sparas på datorn som en XML-fil.
1.
Starta webbläsaren.
2.
Ange följande URL i <Adress>.
http://<IP-adressen till maskinen eller värdnamn>
VIKTIGT!
Sidan som visas skiljer sig, beroende på vilken inloggningstjänst du valt.
3.
Ange de olika alternativen → logga in.
Välj [System Manager Mode] → ange <System Manager ID:> och <System Manager PIN:> → klicka på [Log In].
Om standardautentisering (Hantering av avdelnings-ID) eller SSO-H (Single Sign-On H) har angetts, anger du nödvändig information för varje inloggning.
4.
Klicka på [Snabbmeny] från programmen.
5.
Klicka på [Export].
Om du inte vill kryptera den exporterade filen:
Om du vill kryptera den exporterade filen:
Om du inte vill kryptera den exporterade filen:
Klicka på [Export].
Den exporterade filen sparas på den angivna platsen.
Om du vill kryptera den exporterade filen:
Välj [Kryptera fil] → skriv ditt lösenord.
Ange samma lösenord i <Bekräfta>.
Klicka på [Export].
Den exporterade filen sparas på den angivna platsen.

Importera de personliga knapparna/delade knapparna

I det här avsnittet beskrivs hur du läser in (importerar) den personliga knappen/delade knappen som sparats som en XML-fil i datorn till maskinen via en webbläsare.
1.
Starta webbläsaren.
2.
Ange följande URL i <Adress>.
http://<IP-adressen till maskinen eller värdnamn>
VIKTIGT!
Sidan som visas skiljer sig, beroende på vilken inloggningstjänst du valt.
3.
Ange de olika alternativen → logga in.
Välj [System Manager Mode] → ange <System Manager ID:> och <System Manager PIN:> → klicka på [Log In].
Om standardautentisering (Hantering av avdelnings-ID) eller SSO-H (Single Sign-On H) har angetts, anger du nödvändig information för varje inloggning.
4.
Klicka på [Snabbmeny] från programmen.
5.
Klicka på [Importera].
Om du importerar filer som inte är krypterade:
Om du importerar filer som är krypterade:
Om du importerar filer som inte är krypterade:
Klicka på [Bläddra] → ange den fil du vill importera i den dialogruta som visas → klicka på [OK].
Obs!
Du kan även ange sökvägen direkt.
Klicka på [Importera].
Om du importerar filer som är krypterade:
Klicka på [Bläddra] → ange den fil du vill importera i den dialogruta som visas → klicka på [OK].
Obs!
Du kan även ange sökvägen direkt.
Välj [Dekryptera fil] → skriv lösenordet.
Klicka på [Importera].

VIKTIGT!
Stäng inte av maskinens huvudström medan en personlig knapp-/delad knappfil importeras eftersom det kan leda till att maskinen slutar fungera.
Ange följande inställningar om du arbetar i en miljö som använder en proxyserver. (Eftersom dessa inställningar skiljer sig åt beroende på nätverksmiljö, bör du kontakta nätverksadministratören.)
I proxyserverinställningarna för din webbläsare lägger du till IP-adressen för maskinen eller datornamnet i listan [Undantag] (adresser som inte använder en proxy).
Webbläsaren behöver följande inställningar: JavaScript ska vara aktiverats och cookies aktiverade för varje session.
Obs!
För mer information om inloggningstjänster, se "Overview of Login Services." Om ingen inloggningstjänst har angetts, visas inte skärmen Logga in.
Du kan använda de importerade filerna för den personliga knappen/delade knappen bland samma modeller. Det kan däremot hända att du inte kan använda vissa importerade knappar beroende på skillnaden på monterat tillval och omgivande miljö.
Klicka på [Logga ut] för att avsluta åtgärden.
52YS-1F6