Bok → 2 sidor

I det här läget kan du scanna motstående sidor i en bok eller inbundet original och sedan skriva ut eller lagra dem som två separata sidor.
VIKTIGT!
Placera originalet på originalglaset. Läget Bok 2 sidor kan inte användas när originalet placeras i dokumentmataren.

1.
Tryck på → [Kopiera].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Bok 2 sidor] → [Stäng].
Om du vill kopiera i rätt sidordning börjar du med den första uppslagna sidan i boken eller det inbundna originalet. Placera originalen med framsidan nedåt. Se till att deras överkant passas in mot originalglasets bakre kant (vid pilen i det övre vänstra hörnet).
3.
Välj originaltyp för bok → tryck på [OK] → [Stäng].
Välj typ av original för att ange vilken sida som ska kopieras först.
Placera originalet med framsidan nedåt på originalglaset och välj en av följande typer.
Originalet placeras med framsidan nedåt på originalglaset.
[Vänsterorienterad bok]
[Högerorienterad bok]
Originalet kopieras från höger till vänster.
Originalet kopieras från vänster till höger.
Om du vill kopiera flera motstående sidor, scanna det första paret av motstående sidor → placera nästa par av motstående sidor på originalglaset → tryck på .
Tryck på [Starta kopiering] när den sista originalbunten har scannats.

Obs!
Om du vill göra 2-sidiga kopior av böcker och inbundna original, använder du läget Bokdubbelsidig. (Se "Tvåsidig kopiering.")
52YS-0X7