Lagra, återkalla och ta bort favoritinställningar (Favoritinställningar)

Du kan lagra upp till nio kombinationer av kopieringsinställningar i favoritinställningsknappar. Du kan också lägga till namn som är enkla att komma ihåg till varje.
Det är praktiskt att lagra kombinationer av inställningar du använder ofta på det här sättet.

Obs!
Kopieringsinställningarna som registrerats som [Favoritinst.] tas inte bort även om du stänger av strömmen.
Du kan även lagra/redigera favoritinställningar genom att trycka på → [Registrera/redigera favoritinställn.].
Du kan även registrera favoritinställningar i kortkommandon. (Se "Tilldela genvägar.")
52YS-0WU