Bygg jobb

I det här läget kan du scanna flera original som är för många för att placeras på en och samma gång, genom att dela upp dem i flera satser. Du kan använda både dokumentmataren och originalglaset till scanningen. Originalen kopieras som ett enda dokument efter att alla delar har scannats.
1.
Tryck på → [Kopiera].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Bygg jobb] → [Stäng].
3.
Tryck på .
Obs!
Om du vill avbryta scanningen kan du trycka på [Avbryt] eller på .
4.
När scanningen är klar, placera nästa originalsats → tryck på .
Om du vill ändra scanningsinställningarna för nästa original, tryck på [Ändra inställn.]. Om du vill ändra inställningarna ändrar du dem trycker på .
Du kan trycka på [Ändra inställn.] för att ändra följande inställningar:
Välj färg: Ändra läge
Repro förh.: Ändra grundläggande reproförhållanden,Zooma efter längd ochAnge X- och Y-axeln separat från varandra
2-sidigt original: Tvåsidig kopiering
Täthet: Justera täthet manuellt och Justera bakgrundens täthet
Originaltyp: Välja originaltyp
5.
Tryck på [Starta kopiering] när den sista originalbunten har scannats.

VIKTIGT!
Om du har placerat originalen i dokumentmataren måste du ta bort dem från originalutmatningsområdet efter hand som scanningen av satserna är klar.
Du kan endast ändra inställningar som är tillgängliga i [Ändra inställn.] när du jobbar i läget Bygg jobb. Du måste ange nödvändiga kopieringsinställningar i förväg. Om du däremot anger [N på 1] med läget Bygg jobb, kan du inte ändra inställningarna för [Täthet] eller [Välj färg].
Du kan ändra eller ange följande inställningar innan du scannar nästa sats med original (dvs. mellan satser): antal kopior, läget 2-sidigt original, originaltyp och kopieringsexponering. Om du använder läget Bildkombination tillsammans med Bygg jobb, kan du emellertid inte ändra kopieringsexponering och originaltyp.
Obs!
Om du vill placera original med olika format i dokumentmataren, ställer du in [Olika original format]. (Se "Olika originalformat.")
När du vill kopiera enkelsidiga och dubbelsidiga original som dubbelsidiga kopior, ange [1-sidig2-sidig] om det första originalet är enkelsidigt och ange [2-sidig2-sidig] om det första originalet är dubbelsidigt. Ange sedan eller avbryt manuellt [2-sidigt original] för varje sats med original som du scannar.
52YS-0XE