Spegelbild

I det här läget kan du kopiera originalbilden inverterat, som en spegelbild.
1.
Tryck på → [Kopiera].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Spegelbild] → [Stäng].
52YS-0YE