Skriv ut & kontrollera

Med den här funktionen kan du kontrollera scannade bilder sida för sida när du scannar flera original i följd på originalglaset. Detta är praktiskt när du vill undvika fel som beror på felaktig scanning.
VIKTIGT!
Placera originalet på originalglaset. Du kan inte kopiera med [Skriv ut & kontrollera] om du placerar originalen i dokumentmataren.

1.
Tryck på → [Kopiera].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Skriv ut & kontrollera] → [Stäng].
3.
Tryck på .
Kontrollera utskriftens innehåll.
För att kopiera nästa original, placera originalet → tryck på igen.
Om du vill scanna om ett original omedelbart efter att det har scannats, lägg tillbaka originalet → välj [Scanna igen] → tryck på .
Om du vill ändra scanningsinställningarna trycker du på [Ändra inställn.]. Om du vill ändra inställningarna ändrar du dem trycker på .
Scanna originalen tills alla har scannats. Tryck på [Starta kopiering] för att starta kopieringen.
Obs!
Om du vill avbryta scanningen kan du trycka på [Avbryt] eller på .

VIKTIGT!
När du har aktiverat [1-sidig2-sidig] sker ingen dubbelsidig kopiering och originalen kopieras ett i taget.
52YS-0Y7