Ställa in kortkommandon för skärmen med grundläggande funktioner för expresskopiering

Du kan skapa genvägar till funktioner du använder ofta i [Alternativ]. Dessa kortkommandon visas sedan i skärmen för grundläggande funktioner för expresskopia.
1.
Tryck på → [Kopiera].
2.
Tryck på .
3.
Tryck på [Registrera alternativgenvägar].
4.
Välj den knapp du vill registrera → tryck på [Registrera].
5.
Välj det läge för Alternativ som du vill tilldela som kortkommando → tryck på [OK].
Om du inte vill tilldela ett alternativ väljer du [Ej tilldelad].
6.
Tryck på [OK].

Obs!
För anvisningar om hur du ändrar visningen av skärmen med grundläggande funktioner för kopiering, se "Växla skärmbild med grundläggande kopieringsfunktioner."
52YS-0YS