Bok → 2 sidor

Med det här arbetssättet kan du scanna motstående sidor i en bok eller inbundet original och registrera dem på separata sidor.
VIKTIGT!
Placera originalet på originalglaset. Arbetssättet Bok 2 sidor kan inte användas när originalet placeras i dokumentmataren.

1.
Tryck på → [Fax].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [Bok2 sidor].
3.
Tryck på [Stäng].
För att scanna flera uppslag, vänd sida i originalet när scanningen är klar → placera originalet på originalglaset → tryck på .
Tryck på [Starta sändning] när den sista originalbunten har scannats.
52YS-10Y