Huvudfunktioner för att skicka fax

Maskinen är utrustad med funktioner som uppfyller behoven för dokumentarbete i ett digitaliserat kontor och representerar det ultimata inom digitala färgmultifunktionsenheter.
För information om vilka tillvalsprodukter som behövs för att använda faxfunktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
Förklaringarna för stegen i den här kategorin förutsätter att maskin i en imageRUNNER ADVANCE-serie (fjärrfaxservermaskin) med Super G3-faxkort och Duplex Color Image Reader Unit-M har anslutits till den här maskinen. Vissa imageRUNNER ADVANCE-serier kan emellertid inte användas som fjärrfaxservermaskin.

Fjärrfaxfunktion

Du kan skicka fax med fjärrfaxfunktionen och en servermaskin. För information om hur du använder funktionen fjärrfaxsändning, se "Sändningsinställningar för fjärrfax."
Du kan inte använda den här maskinen som en server för att använda fjärrfaxfunktionen. En maskin i en imageRUNNER ADVANCE-serien med ett installerat faxkort krävs.
Obs!
Om du vill ta emot ett fax på klientmaskinen måste du ange inställningarna på servermaskinen så att det mottagna faxet vidarebefordras till klientmaskinen som ett I-fax. För mer information om vidarebefordringsinställningar, se handboken för servermaskinen.
För information om hur du tar emot dokument med I-fax, se "Ta emot I-Fax-dokument."

Högre säkerhet med sändning med subadress

Maskinens faxfunktion följer ITU-T:s (International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector) standarder för subadresser. Om mottagarens faxmaskin kan hantera faxöverföringar med subadress, kan du skicka dokument på ett säkert sätt genom att bifoga subadress och lösenord i alla faxtransaktioner.

ECM-funktion för bilder med hög kvalitet

Maskinens faxfunktion är ECM-kompatibel (Error Correction Mode). ECM korrigerar fel och förvrängda eller dåliga faxsändningar som uppkommer pga brus på linjen. Med den här funktionen kan du skicka fax med hög kvalitet även om telefonlinjen inte är optimal.

Flexibla scanningsfunktioner

Maskinen är utrustad med en mängd praktiska scanningsfunktioner, t.ex. scanning av dubbelsidiga original och böcker samt möjligheten att sammanfoga och skicka dokument som scannats separat. Du kan även ställa in exponering och scanningsformat så att de överensstämmer med den typ av original som du håller på att scanna.

Funktionen Förhandsgranska

Du kan använda förhandsgranskningsfunktionen för att kontrollera scannade bilder och förhindra misstag före sändning.

Sök efter mottagare via fjärradressbok

Maskinen kan få åtkomst till en servermaskin i nätverket som en klientmaskin för att söka efter/ange mottagare från adressboken på servermaskinen.

Adressökning med LDAP-server

Du kan söka efter en mottagare från kataloglistorna i nätverket via LDAP-servrar (Lightweight Directory Access Protocol). Du kan sedan ange adressen som en mottagare eller registrera den i adressboken.
52YS-0YY