Justera bildskärpan

Du kan justera skärpan för att scanna text eller linjer med högre kontrast. Du kan också minska skärpan för rasterpunkter på tryckta foton osv för att scanna med en mjukare bild.
Låg
Om du scannar ett original som innehåller rastrering, exempelvis en tryckt bild, kan det resultera i en moiréeffekt (ett slags vågmönster). Om detta inträffar kan du mildra effekten genom att använda inställningen [Låg].
Med Låg
Utan Låg
Hög
Den här inställningen förstärker kanterna på originalbilden så att tunn eller svag text återges med skarpare kontrast. Inställningen är särskilt lämplig när du scannar stenciler och svaga blyertsteckningar.
Med Hög
Utan Hög
1.
Tryck på → [Fax].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [Skärpa].
3.
Justera skärpan → tryck på [OK] → [Stäng].
Om du vill scanna text eller linjer med skärpa, ställer du in inställningen mot [Hög]. Om du vill scanna original som innehåller tryckta eller andra rastrerade bilder, ställer du in inställningen mot [Låg].

VIKTIGT!
Inställningen för [Skärpa] är ogiltig när alla villkor nedan är uppfyllda.
Originaltyp är inställt på Text
Upplösning är inställt på 200 x 100 dpi
Om du vill aktivera [Skärpa] ändrar du inställningarna.
52YS-113