Specialuppringning

Skriv faxnumren enligt beskrivningen nedan när du anger faxnummer till utlandet.

Utlandssamtal

Du kan infoga en paustid (det vill säga ange hur länge maskinen ska vänta efter att du har slagit faxnumret) tillsammans med utländskt faxnummer.

Obs!
Pausen är olika lång beroende på om den infogas i mitten eller slutet av ett faxnummer.
En paus som infogas mitt i ett faxnummer (anges med litet p) kan anges mellan 1 och 15 sekunder.
En paus som infogas efter ett faxnummer (anges med stort P) är som standard 10 sekunder lång.
Du kan infoga två eller fler pauser efter varandra.
52YS-11F