Inlåda för minnesmottagning

Du kan välja antingen minneslådan för mottagning eller mottagningslådan för uppdelade data i skärmen Minneslåda för mottagning.
52YS-193