Användarhandbokens meny

När du startar användarhandboken kommer följande sida visas.
1.
/
Klicka på för att visa hela listan med poster. Klicka på för att gå tillbaka till ursprungsvisningen.
2.
/
Klicka här för att visa sökområdets innehållsområde. Klicka för att växla mellan innehållsförteckningen och att söka. När innehållsförteckningen visas kommer varje klick på att växla mellan att dölja och visa bilden. När sökbilden visas kommer varje klick på att växla mellan att dölja och visa bilden.
3.
Du kan ange inställningarna för visningen, t.ex. teckenstorlek och layout för användarhandboken.
4.
Klicka här för att visa information om hur du visar användarhandboken, hur du gör en sökning och annan information.
5.
/
Klicka för att flytta till föregående eller nästa sida.
6.
Anmärkning
Klicka för att visa viktig information som du behöver för att använda enheten.
7.
Programvara från tredje part
Information om programvara från tredje part visas.
52YS-260