Handböcker och deras innehåll

Följande handböcker medföljer maskinen. Läs dem vid behov.
Snabbguide
I den här handboken beskrivs grundläggande åtgärder på ett lättbegripligt sätt.
Användarhandbok (denna handbok)
I den här handboken beskrivs alla enhetens funktioner i en handbok som visas med en webbläsare. Du kan bläddra igenom information per kategori eller ange ett nyckelord för att söka efter sidor om ett visst ämne. (Se "Använda handboken (Användarhandbok).")
Felsökning (FAQ)
I den här handboken beskrivs användaranvisningar som är användbara när du kopierar och åtgärdar problem under kopiering i en handbok som visas med en webbläsare.
Den kan visas från onlinehandbokens webbplats.

Obs!
Om du inte har Adobe Reader för att visa handböckerna i PDF-format kan du testa andra program, till exempel PDF Preview som utvecklats av Vivid Document Imaging Technologies.
52YS-25X