Multimedia Reader/Writer-A

Med Multimedia Reader/Writer-A kan du använda en extern minnesenhet. Om Multimedia Reader/Writer-A har monterats, kan du använda SD-kort, USB-minnen, CF-kort och Microdrive-enheter.
VIKTIGT!
Åtkomstindikatorn lyser när en minnesenhet är isatt. Rör inte minnesenheten medan åtkomstindikatorn blinkar. Multimedia Reader/Writer-A kommunicerar med data i minnesenheten.
Innan du sätter in minnesenheten kontrollerar du att den är riktad åt rätt håll. Om minnesenheten sätts i på fel sätt, kan det hända att Multimedia Reader/Writer-Aoch minnesenheten skadas.
En del av minnesenheten kan sticka ut när den är isatt – du får inte trycka in den längre då. Om du gör detta kan du skada Multimedia Reader/Writer-A och minnesenheten.

Delarna och deras funktioner

1.
Åtkomstindikator
Lyser när en minnesenhet är insatt. Blinkar vid kommunikation med data i minnesenheten.
2.
SD/MS-fack
Sätt i ett SD-kort eller ett Memory Stick om du vill lagra filer på kortet eller skriva ut filer på kortet på maskinen. (Se "Scanna och lagra" och "Åtkomst lagrade filer.")
3.
CF-kortfack
Sätt i ett CF-kort om du vill lagra filer på kortet eller skriva ut filer på kortet på maskinen. CF-kortfacket är även kompatibelt med Microdrive-enheter. (Se "Scanna och lagra" och "Åtkomst lagrade filer.")

VIKTIGT!
Beroende på vilket SD-kort du använder kan det ta en stund att identifiera det.
Motsvarande format för minnesenheten är bara FAT32.
När du använder USB-minne rekommenderas det att bara ett sätts in i Multimedia Reader/Writer-A eller maskinen.
Obs!
Tillbehöret Multimedia Reader/Writer-A kan monteras inuti Multimedia Reader/Writer-A.
52YS-042