POD Deck Lite-C

Montera POD Deck Lite-C för att få tillgång till en ytterligare papperskälla.
Upp till 3500 pappersark (80 g/m2) kan laddas i POD Deck Lite-C.
VIKTIGT!
Om maskinen är satt i viloläge (pekskärmen visas inte och endast lyser) kan det hända att det inte går att öppna POD Deck Lite-C. Tryck i så fall på för att aktivera maskinen och sedan på öppningsknappen på POD Deck Lite-C.
Om bestruket tunt papper används för utskrift kan det skrynklas beroende på de senaste utskriftsjobben. Ha i sådana fall pappersmagasinet öppet i ca 10 minuter för att sänka pappersmagasinets temperatur och fortsätt sedan utskriften.
Obs!
För information om tillgängliga papper, se "Tillåtet pappersmaterial."

Delarna och deras funktioner

1.
Frigöringsknapp
Tryck för att flytta bort POD Deck Lite-C från maskinen när du vill demontera någon av dem från maskinen.
2.
Öppningsknapp
Tryck för att öppna POD Deck Lite-C när du behöver ladda papper eller kontrollera pappersstopp.
3.
Pappersmagasin
Högst 3 500 pappersark (80 g/m2) kan fyllas på.
4.
POD Deck Lite Attachment Kit-B
krävs för att montera POD Deck Lite-C på maskinen. Öppna POD Deck Lite Attachment Kit-B när du behöver ladda papper eller kontrollera pappersstopp. (Se "Clearing Paper Jams.")
52YS-03X