POD Deck Lite XL-A

Montera POD Deck Lite XL-A för att få tillgång till en ytterligare papperskälla.
Enheten POD Deck Lite XL-A rymmer upp till 3 500 pappersark (80 g/m2) eller 1 000 långa pappersark (80 g/m2).
OBSERVERA
Se till att jorda POD Deck Lite XL-A innan du ansluter elkontakten till strömkällan. Se också till att dra ur kontakten från strömkällan innan du kopplar från jordanslutningen.
Placera inte tunga föremål på POD Deck Lite XL-A. Det kan resultera i skador.
VIKTIGT!
Om maskinen är i viloläge (pekskärmen visas inte och bara (Energisparläge) lyser) kan det hända att du inte kan öppna pappersmagasinet. I så fall trycker du på (Energisparläge) för att aktivera maskinen och sedan på knappen för att öppna pappersmagasinet.
Om bestruket tunt papper används för utskrift kan det skrynklas beroende på de senaste utskriftsjobben. Ha i sådana fall pappersmagasinet öppet i ca 10 minuter för att sänka pappersmagasinets temperatur och fortsätt sedan utskriften.
Obs!
För information om tillgängliga papper, se "Tillåtet pappersmaterial."
Vid utskrift på papper vars längd i pappersmatningsriktningen är 487,8 mm eller längre, se "Setting/Changing the Size of Paper for the Long Sheets."

Delarna och deras funktioner

1.
Frigöringsspak
Tryck på spaken för att flytta bort POD Deck Lite XL-A från huvudenheten.
2.
Lampa för pappersformatomkopplare
Den här lampan blinkar eller tänds vid eller efter ändring av pappersinställningen till långa ark.
3.
Öppningsknapp
Tryck på den här knappen när du behöver fylla på papper eller åtgärda pappersstopp.
4.
Frigöringshandtag
Använd det här handtaget för att flytta bort POD Deck Lite XL-A från huvudenheten.
5.
Pappersmagasin
Rymmer upp till 3 500 pappersark (80 g/m2) eller 1 000 långa pappersark (80 g/m2).
6.
POD Deck Lite Attachment Kit-B
Om POD Deck Lite XL-A har monterats måste även POD Deck Lite Attachment Kit-B monteras.
Öppna den här luckan för att åtgärda pappersstopp. (Se "Clearing Paper Jam in the POD Deck Lite XL-A.")
52YS-040