Stack Bypass-C

Om du vill använda tillfälliga papperstyper som inte laddas i pappersmagasinet eller papperslådan, eller använda speciella papperstyper, kan du använda Stack Bypass-C.
Obs!
För information om tillgängliga papper, se "Tillåtet pappersmaterial."

Delarna och deras funktioner

1.
Pappersledare
Justera styrskenorna efter papperets format.
2.
Extra stöd
Dra ut det extra stödet om pappersformatet är för stort.
3.
Pappersfack
Öppna papperslådan när du fyller på papper.
52YS-03S