Tab Feeding Attachment-F

Om Tab Feeding Attachment-F har monterats kan du ladda flikpapper i papperslådorna på maskinen. Tab Feeding Attachment-F medföljer maskinen och du kan köpa Tab Feeding Attachment-F som tillval.
Obs!
För information om vilka papper som är tillgängliga om Tab Feeding Attachment-F har monterats, se "Tillåtet pappersmaterial."

Delarna och deras funktioner

1.
Tab Feeding Attachment-F
Montera Tab Feeding Attachment-F på papperslådorna på huvudenheten för att kunna ladda flikpapper.
52YS-03L