Ändra efterbehandlingstyp

Du kan ändra efterbehandlingstyp för den egna papperstypen.
Obs!
Om du väljer en yttyp som är en annan än den faktiska ytstrukturen för ett papper, kan pappersstopp inträffa och bildkvaliteten påverkas negativt.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Avsluta>.
5.
Välj efterbehandlingstyp → tryck på [OK].
6.
Tryck på [OK].
52YS-0HW