Ändra storlek

Du kan ändra format för den egna papperstypen.
Obs!
Om du väljer ett pappersformat som skiljer sig från det faktiska pappersformatet, kan pappersstopp uppstå och bildkvaliteten påverkas negativt.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Format>.
5.
Välj pappersformat.
Om du inte vill ange pappersformatet, tryck på [Inga inställningar].
Om du vill använda ett standardformat
Om du vill använda ett eget pappersformat
Om du vill välja kuvert
Om du vill använda ett standardformat
Välj ett pappersformat från <A/B-format> → tryck på [OK].
Obs!
Tryck på [Tumformat] om du vill välja papper med tumformat.
Om du vill använda ett eget pappersformat
Tryck på [Eget format].
Tryck på [X] och [Y] → ange varje värde → tryck på [OK].
Du kan också ange värden med hjälp av siffertangenterna.
Du kan även välja en tangent med ett registrerat pappersformat ([S1] till [S5]) i stället för att skriva värden.
Du kan registrera papperstyper genom att trycka på [Registrera]. För mer information om hur du registrerar ett eget pappersformat, se "Registrera/redigera/ta bort egna pappersformat."
Tryck på [OK].
Om du vill välja kuvert
Tryck på [Kuvert].
Välj typ av kuvert.
Om du väljer [Eget], trycker du på [Nästa] och anger flikens läge i matningsriktningen och kuvertstorleken.
Ange storleken för ett kuvert med udda storlek.
Tryck på [OK] → [OK].
VIKTIGT!
Om du ställer in fel kuverttyp kan pappersstopp uppstå.
6.
Tryck på [OK].
52YS-0HU