Ändra korrigering av tonerfixering på slutkanten

När du använder skrynkligt papper eller papper som har en tendens att skrynkla sig tillsammans med 2-sidig kopiering/utskrift, kan det hända att det inte appliceras toner på papperets bakkant och att den här delen blir vit eller blek. Färgen kan dessutom bli blek eller tät om bilder med låg täthet används. I dessa fall ändrar du Korrigera tonerfixering slutkant för den egna papperstypen.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Korr. tonerapplic. slutkant>.
5.
Tryck på [Framsida] eller [Baksida] → [-] eller [+] för <Korrigeringsnivå> eller <Korrigeringsmängd> för att justera utslätningsnivån och korrigeringsmängden → [OK].
Information om varje alternativ visas nedan:
[Korrigeringsnivå]:
Tryck på [+] för att justera värdet om bilder med låg täthet blir bleka eller täta vid papperets slutkant. Observera att om du ökar värdet för mycket kan vita fläckar uppstår på bilder med hög täthet i papperets slutkant.
[Korrigeringsmängd]:
Beroende på typen av papper och på papperets skrynklingsgrad kan det hända att storleken på området där det uppkommer vita fläckar vid slutkanten skiljer sig åt. Med den här funktionen kan du ändra startpositionen för att korrigera området.
Standardpositionen för läget Korrigera tonerfixering slutkant börjar i slutet av papperet. Du kan flytta startpositionen genom att trycka på [+].
Om bilden exempelvis börjar bli suddig cirka 20 mm från papperskanten, kan du förbättra resultatet genom att utöka korrigeringsområdet till 20 mm. I det här fallet anger du [+10]. Det effektiva intervallet för korrigering ökas med 2 mm varje gång [Korrigeringsmängd] ökas med +1. Om du ställer in [Korrigeringsmängd] på +10, blir det effektiva intervallet för korrigering 20 mm från papperets bakkant.
6.
Tryck på [OK].

Obs!
Om de vita fläckarna inte försvinner efter att du justerat värdena kan du prova att minska värdet för Sekundär överföringsspänning. Observera att bildresultatet kan påverkas negativt om du minskar den sekundära överföringsspänningen. Kontrollera resultatet efter hand som du ändrar värdet för den sekundär överföringsspänningen.
52YS-0K3