Ta bort egna papperstyper

Obs!
Du kan inte radera papperstypen i följande fall:
Om papperstypen har registrerats för papperskällan (Se "Registrera pappersformat och -typ för en papperskälla.")
Om papperstypen har registrerats som det papper som ska justeras i [Registrera papper som ska justeras] i [Auto toningsjustering] (Se "Automatisk toningsjustering.")
Om papperstypen har registrerats som korrigeringsmönster i [Registrera korrigeringsmönster] i [Auto. korrigering färgtoninställningar] (Se "Automatisk korrigering av färgton.")

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp du vill radera → [Radera].
4.
Tryck på [OK] → [Ja].
52YS-0K8