Justera fixeringshastigheten

När du använder långa original, papper som har absorberat fukt eller tunt papper, kan den utskrivna bilden förvrängas pga. problem med pappersmatningen. I så fall kan du minska problemet med pappersskrynkling och vikta kanter genom att justera fixeringshastigheten.
VIKTIGT!
Eftersom ökning av värdet i hög grad kan leda till pappersstopp och att bildkvaliteten försämras beroende på papperstypen och bilden, rekommenderas justering av värdena i små steg.
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Justera fixeringshastighet>.
5.
Tryck på [-] eller [+] för att justera fixeringshastigheten → [OK].
Obs!
Om du inte är nöjd med resultatet, även efter att du tryckt på [+], tryck på [-].
6.
Tryck på [OK].

Obs!
Om tillståndet inte förbättras ens efter att du har justerat värdet i både [-] och [+], kan du prova att justera värdet för fixeringstrycket.
52YS-0K4