Justera bildens genomskinlighetsnivå för transferbältet

När den automatiska rengöringen inte är tillräcklig för att avlägsna tonerrester från transferbältet, kan tonerrester överföras till papperet och detta kan påverka bilden negativt. I detta fall ändrar du inställningarna för bildens genomskinlighetsnivå för transferbältet för eget papper.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Just. toner på transferbälte>.
5.
Tryck på [-] eller [+] för att justera genomskinlighetsnivån → [OK].
Obs!
Om du inte är nöjd med resultatet, även efter att du tryckt på [+], tryck på [-].
6.
Tryck på [OK].

Obs!
Om tillståndet inte förbättras ens efter att du har justerat värdet med både [-] och [+], justerar du värdet för Sekundär överföringsspänning. Tillståndet kan förbättras genom att du justerar värdet för Sekundär överföringsspänning i riktningen [-]. Men lägg märke till att ändring av värdet för Sekundär överföringsspänning kan påverka resultatet abrupt. Kom ihåg att kontrollera resultatet efter hand som du ändrar värdet.
52YS-0JW