Justera marginaler för fram-/bakkant

Du kan justera marginalerna för fram- och bakkanten.
Beroende på papperstypen kan papperet vara svårt att avlägsna från valsytan på fixeringsenheten om marginalerna på fram- och bakkanten är små. Det kan leda till att den utskrivna bilden får sämre kvalitet, att det utmatade papperet viks eller böjs i hörnen eller att pappersstopp uppstår.
I så fall kan du förbättra villkoren genom att öka marginalen.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Just. marg. för framk./slutk.>.
5.
Tryck på [-] eller [+] för att justera marginalerna för fram- och bakkanten → [OK].
Du kan även justera marginalerna med sifferknapparna.
Om du vill öka marginalen för framkanten, justerar du inställningsvärdet för <Framkant> mot [+]-sidan.
Om du vill öka marginalen för bakkanten, justerar du inställningsvärdet för <Slutkant> mot [+]-sidan.
6.
Tryck på [OK].
52YS-0JK