Justera den primära överföringsspänningen

När bredare papper används efter kopiering eller utskrift av ett stort antal papper med smalare bredd (när du t.ex. använder A3-papper efter A4R-papper), kan bilden bli suddig på områden som ligger utanför den pappersbredd som just användes. I så fall kan du justera den primära överföringsspänningen (den spänning som överför tonerbilden från transferbältet till papperet) för den egna papperstypen.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Just. Primär överf.spänning>.
5.
Tryck på [-] för att justera spänningen för svart → [OK].
VIKTIGT!
Undvik i möjligaste mån att justera den primära överföringsspänningen för gul, magenta och cyan, eftersom det kan leda till att färgen blir ostabil.
6.
Tryck på [OK].
52YS-0K7