Justera papperssepareringens fläktnivå

Du kan justera fläktnivån för pappersseparation för en egen papperstyp. Denna inställning används på det papper som laddas i POD Deck Lite-C och Multi-drawer Paper Deck-C.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Just. fläktnivå f/papperssep.>.
5.
Tryck på [-] eller [+] för att ställa in fläktnivån → [OK].
Information om varje alternativ visas nedan:
[-5] till [-1]:
Välj detta när områden med hög täthet inte skrivs ut jämnt eller när skrynklingsmängden är på en ovanligt hög nivå på grund av brist på fukt, pappersegenskaper och varierbara fukttillstånd.
[0]:
Standardinställningen.
[1] till [5]:
Välj alternativet om det ofta inträffar pappersstopp eller när temperaturen och luftfuktigheten är hög.
6.
Tryck på [OK].
52YS-0J3