Justera sadelhäftningspositionen

Om du märker att vecken på papperet inte är exakt i mitten av häftet, kan du finjustera positionen för sadelhäftningen för den egna papperstypen.
Det här läget är tillgängligt om Booklet Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-AC har monterats. (Se "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU" och "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
Om Booklet Finisher-W PRO/Booklet Finisher-AC har monterats kan du justera både häftposition och falsningens placering.
Om vare sig falsning eller häftning är i mitten av häftet justerar du placeringen av falsningspositionen och häftningspositionen i [Just. falsn.pos f. sadelhäftn.], och justerar sedan häftningspositionen och viktningspositionen i [Ändra plac. för falsn./häftn.]. Endast falsningspositionen kan justeras i [Just. falsn.pos f. sadelhäftn.], men både häftningspositionen och falsningspositionen kan justeras i [Ändra plac. för falsn./häftn.]. För information om hur du justerar falsningsplaceringen, se "Justera placeringen av sadelhäftningsfalsningen."

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Ändra plac. för falsn./häftn.>.
5.
Tryck på [] eller [] för att justera sadelhäftningspositionen → [OK].
Om du vill att sadelhäftningspositionen ska skiftas höger mot utskriftsytan, ökar du det inställda värdet.
Om du vill att sadelhäftningspositionen ska skiftas vänster mot utskriftsytan, minskar du det inställda värdet.
6.
Tryck på [OK].
52YS-0JY