Justera sadelfalsningens placering

Om du märker att vikningen inte är exakt centrerad på papperet, kan du justera sadelfalsningspositionen för den egna papperstypen.
Det här läget är tillgängligt om Booklet Finisher-W PRO eller Booklet Finisher-AC har monterats. (Se "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU" och "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Just. plac. av sadelfalsning>.
5.
Tryck på [] eller [] för att justera sadelfalsningens placering → [OK].
Om du vill att sadelfalsningens position ska skiftas åt vänster, så som visas nedan, ökar du inställningsvärdet.
Om du vill att sadelfalsningens position ska skiftas åt höger, så som visas nedan, minskar du inställningsvärdet.
För att skifta sadelfalsningspositionen till vänster, tryck på
För att skifta sadelfalsningspositionen till höger, tryck på
6.
Tryck på [OK].
52YS-0K1