Justera Sekundär överföringsspänning

Om bilder oftare blir suddiga på egna papperstyper än på standardpapperstyper kan du justera den sekundära överföringsspänningen. Om du använder pappersdatabasen för att göra pappersinställningar kommer det justerade värdet för den sekundära transferspänningen (spänningen som överför tonern på pappret) som lämpar sig för varje papper att användas som ett initialt värde.
VIKTIGT!
Om utskriften är undermålig på grund av pappers-/utskriftsvillkor rekommenderar vi att du utför [Just. sekund. transferspänn.].
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
Obs!
Om du justerar den sekundära överföringsspänningen kan det påverka inställningarna i [Just. toner på transferbälte], [Korr. tonerapplic. slutkant] och [Justera bildplacering]. Justera om dessa inställningar vid behov.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Just. sekund. transferspänn.>
5.
Tryck på [-] eller [+] för framsida eller baksida för att justera spänningen → tryck på [OK].
Justering i [-]-riktningen rekommenderas i följande fall
Justering i [+]-riktningen rekommenderas i följande fall
Pappersvikt
Lätt (tunt papper)
Kraftig (tjockt papper)
Undermåliga bilder
Trots att tätheten för områden med hög täthet är normal, uppträder små vita prickar i områden med låg täthet.
Täthetsnivån är låg i områden med både hög och låg täthet.
Vita prickar uppträder i områden med hög täthet.
Områden med ojämn glättighet uppträder i bilder med hög täthet.
Pappersytan är grov (t.ex. strukturerat papper) och vita prickar uppträder på den konkava sidan.
Konturer på bilder med hög täthet kan bli suddiga.
Otillräckligt med toner har påförts i områden med hög täthet och små täta prickar uppträder.
-
6.
Tryck på [OK].
52YS-0JR