Inställning av matning av flera ark för varje papper

Om matning av flera ark ställs in för varje papper i förväg behöver du inte tänka på den här inställningen ens när du byter papper.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den lokala auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om du vill veta mer om hur du ändrar dessa inställningar.
Obs!
Matning av flera ark kanske inte upptäcks beroende på vilken papperstyp du använder.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Pappersinställningar] → [Inställningar för hantering av papperstyp].
3.
Välj den papperstyp som du vill redigera i listan → tryck på [Detaljer/redigera].
4.
Tryck på [Ändra] för <Upptäck flerarksmatning>.
5.
Välj [På] → tryck på [OK].
[På]: Matning av flera ark är aktiverad.
[Av]: Matning av flera ark är inaktiverad för att du ska kunna använda ditt eget kuvert etc.
[Auto]: Matning av flera ark är inaktiverad i enlighet med mediaformer (kuvert etc.).
6.
Tryck på [OK].
52YS-0JU