2-sidigt original

Du kan scanna båda sidor av ett tvåsidigt dokument som placerats i dokumentmataren separat.
Du kan använda den här funktionen när Duplex Color Image Reader Unit-M har monterats. (Se "Duplex Color Image Reader Unit-M.")
VIKTIGT!
När du scannar original med horisontell (liggande) riktning, t.ex. A4R, bör du tänka på att placera dem horisontellt i dokumentmataren. Om sådana original placeras vertikalt scannas baksidorna upp och ned.

1.
Tryck på → [Scanna och skicka].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [2-sidigt original].
3.
Välj typ av tvåsidigt original → tryck på [OK] → [Stäng].
[Boktyp]:
Originalets fram- och baksida har samma riktning i höjdled.
[Kalendertyp]:
Originalets fram- och baksida har motsatt riktning i höjdled.
52YS-140