Bok → 2 sidor

I det här läget kan du scanna motstående sidor i en bok eller inbundet original till separata sidor.
VIKTIGT!
Placera originalet på originalglaset. [Bok 2 sidor] kan inte användas när originalet placeras i dokumentmataren.

1.
Tryck på → [Scanna och skicka].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [Bok2 sidor].
3.
Tryck på [Stäng].
För att scanna flera uppslag, vänd sida i originalet när scanningen är klar → placera originalet på originalglaset → tryck på .
Tryck på [Starta sändning] när den sista originalbunten har scannats.
52YS-141