PDF med begränsad färg

När du konverterar original till en kompakt PDF kan du minska filstorleken genom att scanna original med färre färger med lägre upplösning. Om du väljer [Begränsad färg] som PDF-filformat sätts [Kompakt] automatiskt till "På". [Begränsad färg] kan inte anges separat.
VIKTIGT!
PDF (begränsad färg) är endast giltigt med följande inställningar:
Välj färg: Auto (färg/gråton), Fullfärg, Gråskala
Upplösning: 300x300 dpi
Reproförhållande: 100% eller Auto

1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → ange mottagare → tryck på knappen för filformat.
2.
Välj [PDF].
3.
Tryck på [OK] → [Begränsad färg].
Om du vill dela upp flera bilder och skicka dem som separata filer med en sida i varje fil, sätter du [Dela upp i sidor] till "På". Om du vill scanna bilderna som en gemensam fil anger du inställningen "Av".

VIKTIGT!
Om du väljer [Begränsad färg] för PDF-filformat, ändras färgläget från [Auto (färg/S&V)] och [Svartvitt] till [Auto (färg/gråton)] och [Gråskala]. Om du vill scanna dokumentet i det färgläge du anger, ändrar du PDF-filformatet till något annat än [Kompakt], [Begränsad färg] och [Konturer & utjämning].
Obs!
Om du konverterar textoriginalet till en kompakt PDF, kan du ange att scanna det med färre färger och lägre upplösning för att minska filstorleken. För mer information, se "Inställning av upplösning för PDF med begränsad färg."
52YS-13R