Tillgängliga pappersformat

När mottagna dokument skrivs ut, sker utskriften från den papperslåda som innehåller papper med samma format som det mottagna dokumentet.
Om det inte finns papper med rätt format, väljs automatiskt ett annat pappersformat i följande ordning. (Om alla omkopplare i <Välj låda> för [Välj låda] (Inställningar/Registrering) är inställda på 'På'). Pappersformaten väljs automatiskt i samma ordning även om papperet tar slut under utskriftens gång.

Tillåtna pappersformat för mottagna dokument

Storlek på mottagna dokument
Prioritera pappersformat
A3
A3 → A4* → A4R*
A4
A4 → A4R → A3 → A5R x 3
A5
A5R → A4 → A4R → A3
* Mottagna dokuments pappersformat förminskas automatiskt innan de skrivs ut på det indikerade pappersformatet.

VIKTIGT!
Mottagna dokument kan skrivas ut på följande pappersformat och papperstyper:
Format: A3, A4, A4R och A5R
Papperstyper: normalt, återvunnet, färg, bestruket eller eget (papper med följande inställningar: Basvikt: 64 till 105 g/m2, Typ: Normal, Yta: Obestruket eller Återvunnet)
Obs!
Du kan ange en papperslåda att använda för varje funktion. (Se "Aktivera automatiskt val av papperslåda.")
Du kan ställa in maskinen så att mottagna dokument förminskas i steg om 1 % mellan till mellan 75 % och 97 % om dokumentet är större än något av de tillgängliga pappersformaten. (Se "Förminska en mottagen fil.")
Du kan ändra ordningen för pappersvalet. (Se "Välja papperslåda.")
Du kan ställa in maskinen så att mottagna dokument skrivs ut på båda sidorna av papperet. (Se "2-sidig utskrift.")
52YS-14W