Svara till

Du kan ange en svarsmottagare när du skickar e-post- eller I-Fax.
VIKTIGT!
Du måste lagra svarsadresser i den lokala adressboken eller en snabbvalsknapp i förväg. (Se "Lagra nya adresser.")

1.
Tryck på → [Scanna och skicka].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [Svara till].
3.
Välj önskad adress → tryck på [OK] → [Stäng].
Du kan inte ange flera mottagare.
När du skickar e-post, anges den valda mottagaren som svarsadress för e-post när mottagaren svarar.
När du skickar ett I-Fax skickas även ett leveransbekräftelsemeddelande till den valda svarsadressen med läget Full.
För anvisningar om hur du söker efter registrerade mottagare, se "Skärmen Adressbok."

Obs!
Om du anger en inloggningstjänst för maskinen och ställer in [Ange verif.användarmott. för att svara] på 'På', visas e-postadressen för den inloggade användaren som svarsadress. (Se "Ange e-postadress för behörig användare som svarsmottagare.")
52YS-14H