Ämne/meddelande

Du kan ange ett ämne och ett meddelande när du skickar e-post eller I-Fax. Om du inte anger ett ämne anges det automatiskt.
1.
Tryck på → [Scanna och skicka].
2.
Ange mottagaren → tryck på [Alternativ] → [Ämne/meddelande].
3.
Tryck på [Ämne].
4.
Ange ett ämne → tryck på [OK].
5.
Tryck på [Meddelande].
6.
Skriv ett meddelande → tryck på [OK].
7.
Tryck på [Stäng] → [OK].

Obs!
Om du inte anger något ämne används det grundinställda ämnet i [Standardämne] i [E-post-/I-faxinställningar]. (Se "Standardämne.")
52YS-14F