Ställa in upplösning

Ställ in den upplösning som ska användas för scanningen. Scanning vid hög kvalitet ger ökad filstorlek men säkerställer att detaljerna bevaras på den slutliga bilden.
1.
Tryck på → [Scanna och skicka] → ange mottagare → tryck på upplösningsknappen.
2.
Välj upplösning → tryck på [OK].

VIKTIGT!
Det största format som du kan skicka med en upplösning på 600 x 600 dpi är A3. Bilden kan bli avklippt om den är större än detta format.
Om du skickar ett långsmalt original med 600 x 600 dpi, kan det hända att originalets yttre delar blir något avklippta.
Obs!
Om [OOXML] har valts som filformat, kan du endast skicka i [300x300 dpi] eller [600x600 dpi].
52YS-13F